Variant 1 Valburgvaart
WONIGBOUWSTUDIES STADSDEEL

Het stadsdeel heeft een aantal studies gemaakt van woningbouwlocaties in Zuidoost.
Inmiddels zijn deze studie voor een groot deel omgezet in echte plannen. Voor de
volledigheid nemen wij hier de voorgaande studies op in de site. 

Hieronder vindt u "bladen" uit een powerpointpresentatie welke gebruikt zijn voor een
presentatie aan o.a. bewoners

Steeds is elke pagina op dezelfde manier opgebouwd. Eerst ziet een schema van de
betreffende lokatie met daarin weergegeven hoe men met de woningbouwopgave bezig is

Daarna volgt een concrete invulling van dit schema met een kaartje met daarop woningen
ingetekend.

Als laatste volgen dan een aantal foto's die als referentie kunnen dienen. De foto's zijn dus
nadrukkelijk geen weergaven van wat men van plan is !. Ze moeten opgevat worden als:
in deze geest zou het kunnen.