Contact en informatie

T (020) 6982 352
   (020) 6969 117 (inspreken)
E
info@gaasperdamgroen.nl   I www.gaasperdamgroen.nl

Adressen:


Alle adressen, telefoonnummers en websites van de deelnemende organisaties aan 6 september 2008 vindt u elders in deze website of in de brochure.

Deze website is een product van het Platform Gaasperdam Groen! © 2008
Dit Platform is als Werkgroep aangesloten bij St. Wijkoverleg Gaasperdam (WOG)
Postbus 23599, 1100 EB Amsterdam
Zuidoost

Colofon

Deze site kwam tot stand op initiatief van de kerngroep van het Platform Gaasperdam Groen! onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het WOG.
Teksten: deelnemende organisaties. Redactie: Winnie Meyer Ricard
Ontwerp website: Dick Claassen claassen@xs4all.nl
Kaart: John Eberhardt; kaartbron: www.smulderskompas.nl
Foto´s ©: deelnemende organisaties, CarinannFotografie, Winnie Meyer Ricard, Gerda Menkveld, Fred Vogelzang.
Teksten mogen met bronvermelding worden overgenomen, foto's zijn eigendom van de fotografen en niet vrij van rechten. Overleg is mogelijk.Links
(advertentie)