Er is een behoefte aan woningen in West Nederland De omvorming van kantoren voor gevarieerde woningbouw en sociale woningbouw.
We zitten hier ook voor ons eigen belang
Afweging tussen Centraal park en Vijfslagen betekend daar bouwen en niet in het Centraalpark Gaasperdam.

Park rond het Gaasperplas is belangrijk voor de culturele contacten.
Opmerking:
Je moet de dreven niet verlagen want die vangen geluid weg en je kunt nu fietsen en wandelen zonder verkeerskruisingen.
De Valburgdreef kan bij verlagen wel meer bebouwing mogelijk maken , maar dat is een slecht idee want dan valt de zuidkant van het park langs het Gaasperplas weg.
De verlaging van de dreven
Om de veiligheid te waarborgen moeten de verhoogde dreven worden gehandhaafd.
Laten we kijken naar de leegstand en bouw daar meer woningen

einde verslag groepsdiscussies