Verslag 25 november 2008. Bewonersavond Gaasperdam Groen!  Groen behouden of bebouwen? 


Verslagen van de subgroepen


Groep 1 Dirck van Gent, 

Stelling

Met 5000 woningen erbij gaat de leefbaarheid in Gaasperdam voor bewoners van nu én van de toekomst sterk achteruit!
Er is geen ruimte meer voor bouw van 5000 woningen in Zuidoost, zeker niet alleen in Gaasperdam en langs de Gaasperdammerweg. Het resterende groen bebouwen gaat ten koste van de gezondheid, recreatiemogelijkheden en leefbaarheid van bewoners en bezoekers van Gaasperdam en zelfs geheel Zuidoost.

Weet men zeker dat de bevolkingstoename niet krimpt.

Is er nu geen leegstand? Is dit onderzocht?

Meer woningen, dus meer mensen, dus meer verkeer en dat zorgt altijd voor
Overlast in geluid en luchtverontreininging!

Pro:
Ja er zijn betaalbare woningen nodig voor starters, jongeren.Zo tot 150.000,-.

De mensen komen voor het groen naar Zuidoost en niet om woningen te zien.

Zijn er 5000 nieuwe mensen / families die in Amsterdam Zuidoost willen wonen
Is dit stadsdeel echt zo geliefd (geworden)?

 
Stelling:

Het Gaasperpark is een onmisbare groene long voor Zuidoost en Amsterdam als geheel.
Het Gaasperplasgebied, nabij de vervuilde A9, biedt de stedeling rust, recreatiemogelijkheden en frisse lucht. Planten en dieren vinden er een goed en veilig leefgebied. Het is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur Amsterdam, HGS, waar niet grootschalig mag worden gebouwd.

Reacties:
Essentieel voor woongenot is recreëren om de hoek!
Meer waterrecreatie is gewenst.

Mensen willen vrij uitkijken, ruimtelijk gevoel hebben, een horizon zien
Is belangrijk.

A9 schijnt door drukker verkeer al veel meer te vervuilen dan wij weten.
Door toename mensen nog meer! Dit schijnt al onderzocht te zijn.

Stelling:

bebouwen van de Gaasperdammerwegzone biedt ook architectonische kansen.
Kies bij bebouwing van de overkapte Gaasperdammerweg niet voornamelijk voor eengezinslaagbouw, maar voor een verdicht, gevarieerd stedelijk milieu. Aandacht voor duurzaamheid, architectonische vernieuwing en ecologische elementen is hier essentieel.

Reacties:
Een drukkere weg geeft vervuiling en meer lawaai. Wie wil daar dan wonen!?

Meer dreven verlagen geeft meer geluidshinder. Woongenot gaat achteruit.

Wij zijn hartstikke tevreden over de huidige woon- leefsituatie in Zuidoost.
Geen veranderingen graag!

Is er onderzocht welke milieuschade er volgt bij overkapping van deze weg.


Algemeen:
Nu parkeren op parkeervelden. Als er langs de plas gebouwd gaat worden
blijft dit principe toch wel gehandhaafd? Anders daar toename van verkeer
en dat is niet gewenst.

In plaats van groen dat wegvalt:
Tuinen of groen op de daken van huizen

Moet er na de 5000 woningen nog meer groen verdwijnen door nieuwe of
Grotere scholen of andere openbare voorzieningen voor deze mensen?
Is de infrastructuur wel aanwezig voor deze uitbreiding.

Middenin Zuidoost is niet zo in trek in het algemeen. Maar mensen willen wel aan de
rand wonen. Graag daar woningbouw realiseren.

Kantoren ombouwen voor woningen, leegstand daarmee terugbrengen!Wonen en werken dichter bij elkaar brengen.
De stille werkgebieden aantrekkelijker maken. De daar aanwezige infrastructuur wordt alleen
overdag gebruikt!

Einde verslag van Dirck


Groep: 
Gerda Menkveld


Resultaat per stelling
(elke letter staat voor steeds dezelfde persoon die dit opgeschreven heeft)

Stelling 1. Met 5.000 woningen erbij gaat de leefbaarheid in Gaasperdam voor bewoners van nu én van de toekomst sterk achteruit!
Er is geen ruimte meer voor bouw van 5000 woningen in Zuidoost, zeker niet alleen in Gaasperdam en langs de Gaasperdammerweg. Het resterende groen bebouwen gaat ten koste van de gezondheid, recreatiemogelijkheden en leefbaarheid van bewoners en bezoekers van Gaasperdam en zelfs geheel Zuidoost.

a.        Eens. 5.0000 woningen lijkt me te veel. Er moet zeker niet in de groene gebieden van Gaasperdam gebouwd worden. Deze zijn uniek in Amsterdam. Gebruik de leegstaande kantoren.
b.        Eens. Het groen was juist mijn om hier te wonen.
c.        Eens. Minder bouwen, er staan veel koopwoningen leeg. Blijf af van de Gaasperplas. De bevolking vergrijsd.
d.        Eens. Nog minder leefbaarheid ( te dicht op elkaar leven en buiten idem). Er komen daarbij ook nog eens meer auto's bij, daardoor de wegen nog drukker, meer herrie en stank. Geen woningen erbij, ook niet langs de dreven. Dat is ongezond vanwege het verkeer.
e.        Eens: geen 5.000 woningen in Gaasperdam. Oneens: 5.000 woningen in ZO is prima (kantoorgebied).
f.        Absoluut waar, trekt meer verkeer, meer vervuiling, minder leefbaarheid, meer criminaliteit en betrokken autochtone bevolking zal wegtrekken.
g.        Eens. Kantoorruimte ombouwen.
h.        Eens.
i.        Eens. Misschien wel in ZO op locaties die de omgeving weinig aantasten. Zijn er wel zoveel woningen nodig in de toekomst? Wanneer zou de beoogde bebouwing klaar zijn? Zijn ze dan nog nodig? Gebruik bestaande leegstand bijv. kantoren. Dat is ook financieel aantrekkelijk.
j.        100% mee eens.
k.        Alleen als het nodig is woningen bij bouwen. Gaasperdam bestaat bij het groen.
l.        Helemaal niks bouwen.
m.        Eens
n.        Veel minder bouwen dan 5.000, evt. middenhoogbouw. Beter kantoren ombouwen tot woningen.
o.        Eens. Groen moet blijven, niet achter uitgaan.
p.        Eens. Gegeven argumentatie klopt.
q.        Eens. Niet in Gaasperdam. Misschien wel in Bullewijk in de leegstaande kantoren.
r.        Groen weg, dan trekken ook de hogere inkomens weg.
Conclusie
Allen eens met de stelling wat betreft Gaasperdam, aangeven argumenten zijn juist. De leegstaande kantoren in Amstel bieden mogelijkheden van een gemengd woon-werkgebied. Dan is 5.000 woningen erbij wellicht wel mogelijk.

Stelling 2. Het Gaasperpark is een onmisbare groene long voor Zuidoost en Amsterdam als geheel.
Het Gaasperplasgebied, nabij de vervuilde A9, biedt de stedeling rust, recreatiemogelijkheden en frisse lucht. Planten en dieren vinden er een goed en veilig leefgebied. Het is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur Amsterdam, HGS, waar niet grootschalig mag worden gebouwd.

a.        Gaasperdam en omliggend groen moet blijven als HGS. Ik wandel er wekelijks, heb uilen en ijsvogels gezien en vele andere vogels.
b.        Zeker. Kinderen hebben wel een probleem met auto's.
c.        De Gaasperplas is onmisbaar voor recreatie van de buurtbewoners: wandelen, zeilen, kanoën, luieren, kinderboerderij, tuinieren en vissen.
d.        Heel juist. Het Gaasperpark mag geen 2e Vondelpark worden. De mens uit de stad is bang voor de Bijlmer, daar kan ik ook niets aan doen. Als het stadsdeel ZO de kosten voor het onderhoud op zich neemt?
e.        Er is jaren geleden toegezegd door de toenmalige wethouder dat er aan de zuidkant van de Gaasperplas niet gebouwd zou worden. Deze groene long moet behouden blijven, dat was de keuze van bewoners.
f.        Absoluut waar.
g.        Gaasperpark moet blijven zoals het is.
h.        Eens. Overeenkomstig uitbreidingsplan jaren 30.
i.        Eens. Zie argumenten bij stelling 1.
j.        Eens.
k.        Idem stelling 1.
l.        Helemaal niks bouwen.
m.        Eens.
n.        Eens. Rust, ruimte, groen, flora, fauna moet blijven voor bewoners rondom. Die hebben daarvoor gekozen.
o.        Park moet aantrekkelijk zijn voor alle Amsterdammers, dan zou je sterker staan..
p.        Juist.
q.        -
r.        -
Conclusie
Iedereen staat achter deze stelling. De meningen verschilden of het park meer bekend moet worden bij al de Amsterdammers en daardoor meer bestaanrecht zou krijgen.


Stelling 3. Bebouwen van de Gaasperdammerwegzone biedt ook architectonische kansen.
Kies bij bebouwing van de overkapte Gaasperdammerweg niet voornamelijk voor eengezinslaagbouw, maar voor een verdicht, gevarieerd stedelijk milieu. Aandacht voor duurzaamheid, architectonische vernieuwing en ecologische elementen is hier essentieel.

a.        Overkappen van Gaasperdammerweg biedt kansen voor architectonische hoogstandjes. Maak er iets heel bijzonders van, zodat Amsterdam iets unieks erbij krijgt.
b.        Moeilijk argument. Vrijheid van architect levert door groot ego veelal lelijke zaken op die niet passen in de omgeving.
c.        De Gaasperdammerweg overkappen en bebouwen is een mogelijkheid. De voorwaarde is dat deze aansluit op de omgeving. Het is de vraag of overkapping gerealiseerd wordt vanwege de
d.        Ik geloof niet in het verdiepen van de Gaasperdammerweg plus overkappen. Er wordt de bewoners een rad voor ogen gedraaid.
e.        Geen mening.
f.        Eens, prima plan.
g.        Op zich een goed idee, maar dan ook de spoorlijn erbij betrekken net als in R'dam (Blaak)
h.        ?
i.        ?
j.        Is een mogelijkheid.
k.        Geen mening. Moet wel passen in de omgeving.
l.        Helemaal niks bouwen.
m.        Eens.
n.        Eens. Ik sta open voor architectonische vernieuwing bijv. combinatiewoningen (groot)ouder en kinderen; kantoor - woning; woning - atelier; gehandicapten woningen. Binnentuinen en daktuinen aanleggen. 
o.        Eens. Mag meer allure krijgen en gebruik van natuurlijke materialen, geen beton.
p.        Juist. Moet Pasen bij natuur. Goede voorbeelden Toren van Babel, Schutterstoren.
q.        -
r.        -
Conclusie
Hier waren de meningen niet geheel gelijkluidend. Bij enkelen bestaat de angst dat er niet passende lelijke woonblokken komen.

Resultaat algemeen
Grote groep mensen, die niet alle een geel briefje hebben ingevuld met hun mening over de 3 stellingen. Redelijke discussie. Ik voelde me ook met regelmaat verplicht om achtergrondinformatie te geven, enkele aanwezigen hadden meer kennis nodig of dwaalden erg af.Verslag  Remi Kempers ca. 30 aanwezigen.

Stelling 1

Karakteristiek Zuidoost handhaven!
Het karakter van het huidige Zuidoost moet blijven: de Bijlmer met grootstedelijke allure en Gaasperdam als groene en rustige woonomgeving en verbindingsgebied naar het agrarische ommeland. Geen hoogbouw in Gaasperdam dus!

(21 reacties) Velen mee eens, vrijwel unaniem, zo nu en dan met nuances. Karakter moet behouden blijven! Vooral het groen moet behouden blijven (ongeveer de helft noemt dit erbij). Ook aantrekkelijk voor mensen van buiten Gaasperdam en zelfs Amsterdam. Een paar opmerkingen over het behoud van de halfhoge dreven. De meesten willen geen echte hoogbouw, een enkeling bepleit beperkte hoogbouw, met name rond Gaasperdammerweg . (hoe meer hoogbouw, hoe meer groen er over blijft!).
Overige opmerkingen (enkelvoudig):
- woningbouwplannen in het geheel van de bouwopgave in Amsterdam bekijken (dus niet die 5000 als getal altijd maar vasthouden);
- verkeersscheiding handhaven;
- ook kenmerk is de industrie ten westen van de spoorlijn en snelwegen;
- bouwstijl moet passen binnen omgeving.

Stelling 2

Handen af van voorzieningen in Centraal Park Gaasperdam!
Centraal Park Gaasperdam heeft in het groen een groot aantal goede voorzieningen. Kinderboerderij ´t Brinkie, Scouting, een plein met sport- en spelvoorzieningen, de Nutstuinenvereniging, natuurgebied de Riethoek en schoolwerktuinen. Druk gebruikt door bewoners met allerlei achtergronden en uit diverse culturen. Platform Gaasperdam Groen! stelt voor dit gebied op te nemen in de Hoofdgroenstructuur Amsterdam als logische verbinding tussen Gaasperplaspark en het (nieuwe en resterende deel van het) Bijlmerpark. 

(26 reacties) Ook hier staat men unaniem achter de stelling. Een enkele maal werd vermeld dat er een telling moet komen om het gebruik te onderbouwen. Met cijfers via onderzoek hard maken dat mensen uit verschillende culturen en etnische achtergronden gebruik maken van de verschillende voorzieningen. (Overigens viel het mij op dat een aantal aanwezigen niet op de hoogte was welke voorzieningen er allemaal in het Centraal Park aangeboden werden!!)
Overige opmerkingen:
- Centraal Park opnemen in hoofdgroenstructuur;
- meer functies nog toevoegen om gebruik verder te benadrukken;
- een persoon is tegen de woonwagenvoorziening (hetgeen door de andere aanwezigen in meerderheid werd tegengesproken);
- goed voor de beweging van de jeugd;
- Riethoek valt niet te verplaatsen!!
- we moeten er zuinig op zijn, vooral voor de kinderen.

Stelling 3

Verandering van functies biedt nieuwe kansen.
Het bebouwen van parkeerplaatsen (gecombineerd met ondergronds of  juist geclusterd op daken parkeren), het verbouwen van leegstaande kantoorruimte en bebouwen van bedrijventerreinen en het bouwen langs, zo mogelijk en wenselijk, verlaagde (verkeersluwe) dreven zijn serieuze opties voor onderzoek.  Bestaande dreven bieden kansen voor semi-ondergronds bouwen en dijkwoningen. In alle wijken van Zuidoost!

(15 reacties, te weinig tijd over om deze stelling goed te behandelen) Twee onderwerpen kwamen duidelijk voor het voetlicht: a) het bedrijventerrein Bullewijk deels ombouwen in een woon-werkgebied (en te denken valt ook aan meer studentenwoningen) en b) de verhoogde dreven vooral niet verlagen ivm veiligheid. Daarbij de opmerking dat meer bouwen ook leidt tot meer verkeer: het wordt naar verwachting drukker en daarmee komt er druk op de verkeersveiligheid. De parkeerplaatsen bebouwen leidt tot enige roering, het mag beslist niet ten koste gaan van het aantal parkeerplekken! En met bouwen wordt de behoefte alleen maar groter: verdient dus speciale aandacht.
Overige opmerkingen:
- meer aandacht voor doelgroepen in de toekomst: studenten, meer vergrijzing, luxe woningen;
- mogelijkheid tot Gein 5 achter Gaasperzoom (tennisveld/golfterrein): suggestie tot een kasteelachtig bouwen zoals in Den Bosch;
- benutten van de dreven is een speciaal aandachtspunt;
- waarom Driemond niet betrokkenin de plannen: hier is leegstand tgv slechte bereikbaarheid (??).


Verslag groep Wim Mos

Hierbij mijn verslag van de bewonersavond in Holendrecht.  Ik had, vanwege de vermeende koude ruimte bij de uitgang, een vrij kleine groep (ca 12 mensen); de discussie was levendig; wanneer iemand erg ongenuanceerd uit de hoek kwam werd hij door anderen gecorrigeerd.  Mijn verslag is gebaseerd op mijn aantekeningen; ik had niet gestickerd (dat deel van de voorbespreking had ik gemist omdat ik op dat moment met andere dingen behulpzaam was); ik heb alleen aantekening gehouden van de wat bijzonderder en preciezere opmerkingen; de algemenere opmerkingen kennen we genoeg, denk ik.  De meeste tijd is besteed aan de eerste stelling; de andere twee kwamen er wat tijd betreft wat bekaaid af, maar de discussie was voor de mensen interessant.

Verslag m.b.t. cluster 2.

Karakteristiek Zuidoost handhaven.
-        Bijlmer met grootstedelijke allure: opmerking: dit klopt al niet meer;
-        Gaasperdam moet laagbouw blijven en heeft meer groen in de wijken dan in de laagbouw in de Bijlmer;
-        De bebouwing daalt in hoogte richting de weilanden, dit zo houden;
-        Geen hoogbouw in Gaasperdam, wel in Amstel III;
-        langs drukke wegen moet groen i.v.m. luchtverontreiniging; wat gebeurt er met de vieze lucht uit de tunnel (A9)?
-        Gaasperplas heeft regionale betekenis, daarmee rekening houden;
-        Als er minder groen komt, wordt het image van Zuidoost minder en zullen er mensen verhuizen;

Handen af van …. Centraal Park
-        als er eilanden komen, wordt het dan een 'arm en een duur' eiland'?
-        voorzieningen kunnen eventueel verplaatst worden, maar de Riethoek is niet te verplaatsen;

verandering van functies biedt nieuwe kansen
-        bebouwen van parkeerplaatsen levert weinig op;
-        parkeerterrein is niet mooi, maar als het bebouwd wordt kom je wel weer dichter op elkaar te wonen;
-        tegen dreefverlaging, want er kan nu doorgereden worden;
-        bouwen langs de dreven geeft meer verkeer, dan moeten er bomen langs i.v.m. de luchtkwaliteit en lever je weer ruimte in;

Dit was het wel zo'n beetje.  Geen echt nieuwe ideeën, maar dat hadden we ook niet verwacht.  De avond was in elk geval geslaagd in de zin dat er veel, en naar ik denk ook weer nieuwe mensen gemobiliseerd zijn tegen de plannen.

Verslag Groep Winnie Meyer Ricard

uitwerking van cluster 3 discussie.

Knelpunt is het doortrekken van de Gooise weg naar de zuidkant van de Gaasperplas.
Vraag is hoeveel woningen scheelt het als de Gooise weg wordt verlaagd en bebouwd?
Worden dit alleen koopwoningen dan worden woningen alleen maar duurder.
Alleen oriëntatie op de Gooiseweg is kortzichtig. Hoe gaat het met de verkeersontwikkeling?

Opmerkingen stelling 3
Volkstuinen verplaatsen is geen oplossing
Verplaatsing van volkstuinen alleen in de optie voor hoogbouw.
De oorspronkelijke visie is verplaatsen voor semi-laagbouw.
Een complex verplaatsen is makkelijker te bereiken dan de verplaatsing van een kinderboerderij.
Op moment dat je gaat verplaatsen is de bestaande sociale structuur verbroken
telkens wordt de sociale structuur opgebroken.