NOTULEN politieke avond Gaasperdam Groen 20 mei 2009 in centrum Henny Pleizier.

na de pauze Panel discussie.

aan tafel 7 raadsleden
Hans Walgering        groen links
Jan Kruyk                christen unie
Alex Miedema        vvd
Peter Bals                pvda
Evert Hartog                sp
Wim Mos                ozo
Hans Res                cda

Bij het voorstellen stelt Jan Kruyk Christen Unie dat er veel plannen worden gemaakt die geen doorgang vinden
Alex Miedema VVD zegt dat hij wel iets ziet in de voorliggende plannen
Peter Bals PvdA is blij met zo'n grote opkomst, met zoveel mensen. Hij stelt als PvdAér dat de plannen getoetst moeten worden aan de uitgangspunten die geformuleerd zijn door de PvdA
Evert Hartog van de SP stelt dat we niet in het groen moeten bouwen
Wim Mos van het OZO refereert naar het aantal de insprekers dat uitgebreid de structuurvisie heeft afgekeurd.
Hans Res van het CDA heeft een lange adem Er zitten goede delen in het plan maar ook delen die onbespreekbaar zijn.

De heer Ratelband opent de discussie met een van de vragen of reacties op de stellingen die voor de pauze zijn besproken tussen de bezoekers.
Stelling was:
Goed idee meer dan 50% laagbouw;
        Waar is de visie op lange termijn voor Gaasperdam
        Er is geen stedenbouwkundig concept waarin zichtbaar wordt wat er komt,
        er is een vlekkenplan.

PvdA Peter Bals: eind juni word beslist over 2 visiestukken, plus een verkenning van woninglocaties. Het gaat hier om een rekenkundige sessie voor 5000 woningen. Een onderdeel van het regeringsplan voor 150.000 woningen in de Noordelijke Randstad. De stad (Amsterdam) wil hiervan 50.000 realiseren. Daarnaast is het draagvlak voor de voorzieningen in Gaasperdam aan het teruglopen.
Interventie van dhr.Ratelband: De vraag is
WAAROM KOMT ER GEEN STEDENBOUWKUNDIGE VISIE
uit de zaal komt als reactie dat er varianten liggen voor torens van 25 meter.

SP Ernst Hartog, stelt dat het een kleinburgerlijk/kleinsteeds plan is, geen visie Zij missen de visie voor de gehele Zuid Oostlob ook de gedeelten naast het stadsdeel (Amstel bedrijven terreinen)
Jan Kruyk, Christen Unie zegt dat dit plan geen visie is maar een eenmalige sprokkeloperatie. in stadsdeel Zuidoost om 5000 woningen kwijt te raken.  De locaties zijn verkeerde locaties Beter bouwen rond Heesterveld. Gaasperdam moet laagbouw blijven.
Wim Mos van OZO zegt meewarig te lachen Visie is er wel maar stedenbouwkundige visies gaan alleen over de hoogte accenten. Gaasperdam kan alleen een vlekken plan maken.
VVD Alex Miedema zegt dat Gaasperdam al af is er moeten alleen nog wat plekken toevoegd worden.
Hans Res van het CDA wil dat Amsterdam een Europese stad wordt. Dit lukt niet als er niet tegelijkertijd sociaal economische concepten en voorzieningen worden meegenomen. Dat ontbreekt in deze visie.
Wim Mos van OZO: Wij vinden dat er over groen meer gepraat moet worden.

Uit de Zaal
Frieda Lego: Wat mij verwonderd is dat Wethouder Poelgeest, Groen Links. van 50.000 naar 70.000 woningen is gegaan.
Maarten Vlijminck : Ik houd mijn hart vast voor de besluitvorming. Het succes van de Bijlmer is dat we in het hier en nu kijken. Houdt op met plannen voor over 20 of 30 jaar.

Antwoordt van Peter Bals, PvdA: Er komt een tekort aan woningen in de volgende jaren. We zitten hier in de meest dynamische regio van Nederland.

Zaal: Het stadsdeel heeft zijn eigen verantwoordelijkheid BOUW NIET MEER.
De werkgelegenheid in zuid Oost is voor forensen.

CDA Hans Res: Er zit een trend in dat 40% van de werknemers al wordt ingevuld door mensen uit Zuid Oost.

Zaal: Ik heb steeds gehoord dat het Rijk zegt dat we 5000 woningen moeten bouwen. Dit heeft te maken met een vlucht naar voren omdat mevrouw Verdonk, PvdA, bang was dat het anders 10.000 zou worden.

Wim Mos OZO: Dat is de eerste keer dat ik dat hoor. 5000 is de keuze van het stadsdeel het loopt nu al terug naar 3000.

Zaal nog een reactie op de opmerking van het CDA: We zijn allang een Europese stad.

Hans Res CDA: vindt dat 700.000 inwoners geen Europese stad genoemd kan worden.

Zaal: We willen de Gaasperplas voor rust en stilte voor de menselijke ziel

Peter Bals PvdA: Wil wel binnen de steden bouwen maar niet in de wiggen.

Zaal wil kwaliteit van Zuid Oost handhaven. PvdA wil dat ook maar wil vooral GROEN BOUWEN

Wim Mos OZO: Verdonk (PvdA) zegt we moeten 5000 woningen overnemen want we willen de besluitvorming niet overlaten aan de Centrale Stad.

Peter Bals PvdA: Wij willen geen Manhattan aan de Gaasperplas
Evert Hartog SP: De truck was dat de plannen zo erg werden voorgesteld dat de bewoners uiteindelijk tevreden zijn met de afgezwakte varianten
Zaal, Vlijminck : PvdA stelt dat er naar 3000 woningen kan maar wij willen helemaal niet meer woningen.
Zaal: Het zou schandalig zijn als het groen weggaat voor de bebouwing.
Zaal: 2500 handtekeningen zijn verzameld dit betekend dat 25.000 mensen tegen de plannen zijn. Raadsleden dit zijn jullie kiezers.
Zaal: De Stad moet blijven groeien ten koste van het platteland. Schieten wij niet in onze eigen voet door de leegloop op het platteland te stimuleren?  Daarvoor moeten wij betalen.

Evert Hartog van SP: De PvdA en VVD maken de keus voor duurdere woningen te gaan bouwen. Wij willen betere sociale voorzieningen.

Zaal, Tineke de Boer: De meeste mensen hier zijn tegen de woningbouw op de Zuidoever van het Gaasperplas en in het Centraal park Gaasperdam.

Panel: Hoe zit dat ?
Bij de PvdA gaat kwaliteit voor kwantiteit. De groene wig uitbreiden en kritisch naar de bouwhoogte kijken

OZO: streeft de PvdA naar maximaal 3 bouwlagen?

Christen Unie:  PvdA Han Lammers is tegengehouden bij de Haarlemmerpoort. mogelijk kan de PvdA bij Henny Pleizier worden tegengehouden
De PvdA is de grootste partij. De vraag is kijken zij naar de  eigen belangen van de partij of naar de belangen van het Stadsdeel?

Peter Bals, PvdA: PvdA laat de 5000 los Deze studie heeft aangetoond dart 5000 niet mogelijk of haalbaar is.

Zaal: Wat is dan wel haalbaar
PvdA: 3000 woningen

Zaal Paul Herenbank: Waarom laat u de bebouwing van de Zuidoever van de Gaasperplas niet  los.

PvdA:         Dat willen we wel overwegen maar dat betekend dan dat er ergens anders gebouwd moet worden.

Hans Walgering Groen Links: Wij geven goede alternatieven.

PvdA: Wij zijn gaan kijken naar Amstel III en de dreven.

Christen Unie: Wij hebben goede plannen

Zaal: Wij hebben al moeite IJburg vol te bouwen (waarom dan plannen voor Gaasperdam)

Zaal: Wat wilt u met de kavel van de 5 Slagen?

Hans Res, CDA: Wij willen niet bouwen op de 5 Slagen.

Zaal: De PvdA wil nog steeds bouwen

PvdA : Wij willen de Valburgdreef gaan verlagen en dan kijken hoeveel woningen daar komen. We zijn nu teruggegaan naar 3000 woningen

D66 uit de Zaal: Zou de PvdA en VVD dit plan over de verkiezingen heen willen tillen.
dan kan met de verkiezingen ook over dit plan worden geoordeeld.
Zaal: de Centrale stad trekt het zelf wel over de verkiezingen heen. Dit besluit wordt in 2010 in de centrale stad neergelegd. Dan wordt het wel degelijk meegenomen voor de verkiezingen.
Jan van Leijsel (Zaal): Het maakt niet uit hoeveel bouwlagen.  Bebouwing van de Zuidzijde is niet goed.
En: Waarom bouwen we als er zoveel leegstaat?

Hans Walgering Groen Links: Wij hebben plannen voor Amstel III. We zouden kunnen kijken naar verbouwingen van kantoorpanden.

Hans Brink Christen Unie: De plannen zijn zo ondoordacht dat er nu geen beslissing kan worden genomen.

VVD Alex Miedema: Wachten is geen vooruitzien, in juni wordt besloten over deze plannen aangaande de structuurvisie. De uitvoering is inzet na de verkiezingen.

Peter Bals PvdA: 5000 woningen is niet haalbaar we zoeken naar andere locaties. Studies Gooise weg ; Verlagen dreven etc.

OZO Leegstand heeft te maken met competities tussen verschillende Stadsdelen.
OZO heeft enquête gehouden: in Gaasperdam willen mensen niet bebouwing aan de Zuidzijde van de  Gaasperplas en in het CentraalparkGaasperdam.

SP: Er is nog steeds een wachttijd voor sociale huurwoningen Het besluit is 7 locaties geschikt maken voor woningbouw. Maak het tot inzet van de verkiezingen.

CDA: leegstand is conjunctuur afhankelijk Als een andere coalitie komt is er nog alles mogelijk.

Gerda Bedankt de raadsleden en de mensen in de zaal voor de discussies hier van het panel en aan de tafels voor de pauze. en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

De deelraad gaat 30 juni beslissen. Op 2 juni is er een commissievergadering
op donderdag 28 mei is een speciale hoorzitting.
U kunt zich hiervoor opgeven 24 uur van te voren  (uiterlijk 's ochtends 27 mei)
Kijk naar de raadsvoordracht van het Besluit.

Wij vragen aan de raadsleden deze informatie van vanavond mee te nemen.

30 mei GAASPERDAM GROENDAG speciaal de RAADSLEDEN worden uitgenodigd.

Kom allen KIJKEN.

verslag
uitgewerkt door
Jacqueline Gerretsen
26 mei 2006