Niet Bouwen aan de Zuidzijde van de Gaasperplas!
bewonersavond op 25 nov in Gaasperdam druk bezocht
De bewoners bijeen op dinsdag 25 november op de bewonersavond georganiseerd door het platform Gaasperdam Groen.stemden in met een groot aantal stellingen geformuleerd door het platform. Er werden echter ook kritische kanttekeningen bij andere stellingen geplaatst.

-Niet bouwen aan de Zuidoever van de Gaasperplas.
-Geen woningen bouwen in het Centraal Park Gaasperdam
-De voorzieningen Brinkie, Scouting, Nutstuinen, Ruige Hof, kano en zeil vereniging handhaven in het  Park.

Deze stellingen werden vrijwel unaniem gedeeld.
In het visiestuk van het platform wordt gevraagd naar onderzoek waar dreven verlaagd zouden kunnen worden ten behoeve van woningbouw. De bewoners wezen deze mogelijkheid echter af. Verlagen van de dreven is voor het merendeel geen optie. Over de verlaging van de Gooiseweg waren de meningen verdeeld. Een meerderheid vond dat dit onderzocht zou moeten worden . Een deel van de aanwezigen in de groep waar deze stelling werd behandeld plaatste hier echter vraagtekens bij of had nog geen duidelijke mening.

Rond kwart voor acht stroomde de zaal vol met bewoners. Om precies acht uur heette voorzitter Anne Stijkel in een
volle bak de bewoners welkom. Daarna werd door Rob Noy een inleiding verzorgd over de woningbouwstudies van het
stadsdeel en de reactie van het platform daarop. De bewoners gingen daarna in groepen uiteen om in elke groep onder leiding  van de gespreksleiders; Dirck van Gent, Remi Kempers  Gerda Menkveld,  Wim Mos en Winnie Meyer Ricard  3 stellingen te behandelen. Elke bewoner werd gevraagd om zijn mening over een stelling te noteren op een memo  Deze memo's werden verzameld en geordend. Zo ontstond er een goed beeld wat bewoners dachten en kwam iedereen aan bod. Ideeen , nuances en kant-tekeningen kregen zo alle ruimte .
Het platform maakt per groep een verslag en past op basis daarvan het visie-stuk aan . Dit stuk wordt aangeboden aan de deelraad. Een uitgebreider verslag van deze avond en wat er per stelling is
naar voren gebracht volgt op deze site.

Mochten de eerste plannen concreet gestalte krijgen (het gaat nu nog om studies) dan organiseert het platform een discussie-avond zodat bewoners de politici van het stadsdeel kunnen beinvloeden
Ook deze avond zal breed in de publiciteit worden aangekondigd. Het platform hoopt dat de bewoners dan in even grote getale
hun stem laten horen richting politiek Alleen op die manier kan Gaasperdam Groen blijven.

 
 

   
 
Een volle zaal met bewoners luistert naar de inleiding
Discussie in één van de groepen
Discussie in één van de groepen
Foto: Guus van der Meulen
Foto: Guus van der Meulen
Foto: Guus van der Meulen